Medezeggenschapsraad

MR

Als lid van de medezeggenschapsraad kunt u een actieve bijdrage leveren aan het onderwijsbeleid op onze school. De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.
De MR adviseert het schoolbestuur en is betrokken bij het vaststellen van het onderwijsbeleid van onze school. De MR bestaat uit 4 personen: twee ouders en twee personeelsleden. Er is een directielid aanwezig bij de vergaderingen om zaken toe te lichten wanneer daar behoefte aan is.

Delen: