Voorschool

Voorschool Torenschouw en Paulo Freire
Peuters kunnen vanaf 2 jaar en 6 maanden geplaatst worden. Aanmelding vindt plaats door uw kind online in te schrijven via de site van Delta Onderwijs.
U kunt ook inschrijven via deze link

Ouders melden liefst tegelijkertijd hun kind aan op de basisschool van hun keuze, in dit geval Torenschouw of Paulo Freire. De voor school is gevestigd in het gebouw van de beide basisscholen en is telefonisch bereikbaar op het nummer van de basisschool. Voor de kinderen van Torenschouw is dit 0162-450548.
De openingstijden zijn
Maandag t/m donderdagmorgen van 8.30 – 12.30 uur

De leidsters zijn Rachel Rövekamp en Marit Vermeeren


Klik hier voor meer informatie over ouderbijdrage voor peuters van Delta-voorschool

Voor meer informatie kunt u mailen met voorschool@delta-onderwijs.nl.

Delen: