Verkeerseducatie

Zoals u wellicht weet heeft de school het BVL Label (Brabants Verkeersveiligheid Label) gehaald en op 14 juni 2013 uitgereikt gekregen. In 2019-2020 hebben we de bronzen ster behaald, ieder jaar plannen we activitieiten om deze bronzen ster te mogen behouden. De leden van het team en de werkgroep verkeer zijn steeds bezig om activiteiten te bedenken om verkeer onder de aandacht te brengen bij de kinderen en hun ouders.

Als u het leuk vindt kunt u ons daarbij helpen. U kunt bij ons op school verkeersouder worden. Verkeersouders zijn ouders die samen met Basisschool Torenschouw (vrijwillig) werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor uw kinderen. Zij bedenken nieuwe activiteiten en helpen bij de uitvoering van bestaande activiteiten rondom verkeer.

Op dit moment bestaat de verkeerswerkgroep uit 3 verkeersouders en 1 teamlid. Deze verkeerswerkgroep komt ongeveer 3 keer per jaar op school bij elkaar om de actiepunten door te spreken, die zijn opgesteld in het activiteitenplan. Heeft u nog leuke suggesties omtrent verkeer en zou u de verkeerswerkgroep willen versterken dan horen wij dat graag.

Delen: