Verkeerseducatie

Zoals u wellicht weet heeft de school het BVL Label (Brabants Verkeersveiligheid Label) gehaald, en op 14 juni 2013 uitgereikt gekregen. In 2018 hebben we de bronzen ster behaald. We streven ernaar om tijdens de volgende meting zilver te scoren of het allerliefst een gouden ster. Hiervoor zijn de leden van het team en de werkgroep verkeer druk bezig om nog meer activiteiten te bedenken om verkeer onder de aandacht te brengen bij de kinderen en hun ouders.

Als u het leuk vindt kunt u ons daarbij helpen. U kunt bij ons op school verkeersouder worden. Verkeersouders zijn ouders die samen met Basisschool Torenschouw (vrijwillig) werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor uw kinderen. Zij bedenken nieuwe activiteiten en helpen bij de uitvoering van bestaande activiteiten rondom verkeer.

Op dit moment bestaat de verkeerswerkgroep uit 3 verkeersouders en 1 teamlid. Deze verkeerswerkgroep komt ongeveer 3 keer per jaar op school bij elkaar om de actiepunten door te spreken, die zijn opgesteld in het activiteitenplan. Heeft u nog leuke suggesties omtrent verkeer en zou u de verkeerswerkgroep willen versterken dan horen wij dat graag.

Delen: