Schooltijden en gymrooster

Onze schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                   8.45 – 12.15 uur en 13.30 – 15.30 uur
Woensdag                                                                   8.45 – 12.30 uur

Voor schooltijd
De kinderen zijn vanaf 8.35 uur welkom op het schoolplein. De leerkrachten zijn vanaf 8.35 uur op het plein aanwezig voor eventuele vragen van ouders.
Om 8.40 uur gaat de bel en verzamelen de kinderen bij hun leerkracht. De kinderen gaan met de leerkracht naar binnen.
De ouders van de kinderen van groep 1/2 brengen hun kind via het kleine plein naar de deur van de klas.
Om precies 8.45 uur starten in alle groepen de lessen.

's Middags zijn de kinderen vanaf 13.20 uur welkom op het plein. De bel gaat om 13.25 uur en de kinderen verzamelen dan weer bij de leerkracht. Ze gaan samen met de leerkracht naar de klas. De kinderen van groep 1/2 gaan weer via het kleine plein naar de klas.
Om precies 13.30 uur starten de lessen.

Fruit, groente en water in de kleine pauze
Om een gezond eetpatroon vanuit de school te stimuleren eten we alle dagen in de kleine pauze alleen groente of fruit. De kinderen mogen ook een flesje of beker water mee naar school nemen om te drinken. Zij mogen ook water drinken in de klas.
 

Gymnastiekrooster
Onze groepen gymmen op dinsdagmiddag en op woensdagmorgen

Groep 6/7a                      dinsdag van 14.00 – 15.30 uur
Groep 4a, 4b en 5          woensdag van 8.45 – 10.15 uur
Groep 2 en 3                   woensdag van 10.00 – 11.30 uur
Groep 7b/8                      woensdag van 11.00 – 12.30 uur 

Delen: