schooltijden en gymrooster

Onze schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                       8.45 – 12.15 uur en 13.30 – 15.30 uur
Woensdag                                                                                             8.45 – 12.30 uur

Inloop:
Onze school heeft bij alle groepen een inlooptijd van 8.35 – 8.45 uur. Om 8.45 uur starten in alle groepen de lessen. Ook in de aula start om 8.45 uur een spellingles voor groep 4, we verwachten dan geen kinderen of ouders meer in de gangen of in de aula.
De kinderen kunnen de inlooptijd gebruiken om een spelletje te doen of voor een praatje met elkaar.
’s Middags gaat de deur open om 13.25 uur en starten de lessen om 13.30 uur. Er is dan geen inloop zoals ’s morgens.

Fruit, groente en water in de kleine pauze:
Om een gezond eetpatroon ook van school uit te stimuleren eten we in de pauze alleen fruit of groente, alle dagen van de week. De kinderen mogen ook een flesje of beker water mee naar school nemen om te drinken. Zij mogen ook water drinken in de klas.

Gymnastiekrooster:

Onze groepen hebben gymnastiek op dinsdagmiddag of woensdag in de gemeentelijke gymzaal naast onze school.
De tijden zijn als volgt:

Dinsdagmiddag:
Groep 4b/5                                    14.00 uur – 15.30 uur

Woensdagmorgen:
Groep 6                                          8.45 uur – 10.15 uur
Groepen  3/4a                              10.00 uur  – 11.30 uur
Groep 7/8                                      11.15 uur – 12.30 uur

Delen: