Overblijven

Bij ons op de Torenschouw kunnen de kinderen ook overblijven. Dat wil zeggen tussen de middag op school blijven. Hiervoor hebben we drie bezielende overblijfkrachten. Juf  Richine, meneer Nico en Juf Adri. Zij zorgen ervoor dat de kinderen hun brood, fruit en drinken in een gezellige omgeving op kunnen eten en drinken. Er wordt thee gezet en het is mogelijk zakjes soep mee te brengen die de juf dan even klaarmaakt.

Na het eten wordt er bij goed weer lekker buiten gespeeld. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. Gezelschapspelletjes, kleuren, bouwen enzovoort. De juffen brengen de kleinsten na het overblijven naar  hun desbetreffende klas. Tevens controleren ze of de groten ook netjes naar hun klassen zijn gegaan.

Het overblijven kost  € 1,75 per keer. Het is mogelijk vaste overblijfdagen af te spreken en/of een overblijfkaart voor 10 keer te kopen. Het blijft echter ook mogelijk incidenteel over te blijven. U kunt hiervoor meneer Wim bellen of aanspreken.

Delen: