Groepen

Groep 1-2

Juf Janneke & juf Lea

Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn groep 1/2
Dat betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 samen in de groep zitten, dat is heel leuk want we spelen en leren van en met elkaar.
Onze dagen zijn goed gevuld, we lezen prentenboeken, we luisteren naar verhalen die de juffen vertellen, we leren alles over onderandere letters en ciijfers, vormen en kleuren, we tekenen en we knutselen, we zingen en dansen, we werken met de ontwikkelingsmaterialen en spelen in de hoeken.
Ook gaan we gymmen in de gymzaal en spelen we graag buiten.
Twee keer in de week werken we samen met groep drie in het atelier. Dan gaan we met thema’s aan de slag en op onderzoek uit.
Dit zijn nog lang niet alles wat wij in onze groep doen, maar één ding is zeker: We genieten volop!
Dit laten we dan ook graag zien met de foto’s die we met regelmaat plaatsen op de app.
We gaan er weer een supergezellig jaar van maken!

Kinderen en juffen van groep 1/2

———————————————————————————————————–
groep 3-4

Juf Miranda

Onze klas is een combinatiegroep. Dat betekent dat de kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar in de klas zitten en ook veel samenwerken. We werken met verschillende methodes voor taal, spelling, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. In onze boeken (methodes zoals de leerkrachten zeggen) zijn veel mogelijkheden voor als het leren moeilijk of juist heel makkelijk is. Wij noemen dit differentiatie. Bij iedere les kijkt de juf hoeveel uitleg we nodig hebben. Dat is heel fijn, sommige kinderen luisteren wat langer en sommige kinderen juist wat korter. Wij krijgen veel verschillende opdrachten die we soms alleen, soms met schoudermaatjes of in groepjes maken.
Tijdens het werken gebruiken we een stoplicht. Wanneer het stoplicht op rood staat werken wij stil en alleen, bij oranje kunnen we overleggen met de kinderen in ons groepje en bij groen mogen we overleggen met iedereen uit onze klas.
In groep 3 leren we in het eerste half jaar alle letters lezen en schrijven. Dit leren we samen met Zoem de Bij van veilig leren lezen. Als we alle letters hebben geleerd, oefenen we het goed en vlot lezen en schrijven van moeilijke woorden. Ook oefenen we veel met rekenen. We leren op allerlei manieren tellen t/m 20. We oefenen plus- en minsommen t/m 20. En we oefenen met meten, klokkijken en tellen met geld.
In groep 4 gaan we verder oefenen met het goed en vlot lezen van moeilijke woorden met de methode Estafette. We gaan ook steeds meer oefenen met begrijpend lezen. Bij rekenen hebben we allemaal een Snappet. Heel handig, want de juf kan tijdens de les meteen zien hoeveel uitleg iedereen nodig heeft. Ook kunnen we allemaal opdrachten maken op ons eigen niveau. Daarnaast werken wij aan verschillende taalthema’s met de methode Staal. Binnen deze thema’s oefenen wij met woordenschat, spreken en schrijven.
In de middagen zijn wij bezig met atelier, Engels, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, drama of allerlei andere projecten. Iedere woensdag gaan wij naar de gym.
Tijdens atelier werken we groep overstijgend. We ontwerpen of onderzoeken onze eigen leervragen binnen een thema. Hierbij gaat het vooral om het proces (de weg ernaartoe) en het opdoen van ervaringen.
In onze klas werken wij met Kanjer. Wij luisteren naar verhalen en praten daarover. Hiermee leren wij bijvoorbeeld dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat we iets niet fijn vinden. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wij zijn allemaal kanjers!
Ben je nieuwsgierig geworden? Of heb je een vraag? Neem gerust een kijkje in onze klas. Je bent van harte welkom!

Groeten, juf Miranda en de kinderen van groep 3-4

——————————————————————————————-
Groep 4-5

Juf Resi & juf Willemijn

Onze klas is een combinatiegroep. Dat betekent dat de kinderen van groep 4 en 5 bij elkaar in de klas zitten en veel samenwerken. Tijdens de inloop mogen de kinderen met elkaar praten en soms stillezen.
Om kwart voor negen gaat de deur dicht en beginnen de lessen. In de ochtend werken we met methodes taal, spelling, lezen en rekenen. In onze methodes zijn veel mogelijkheden voor als het moeilijk of juist makkelijk is. We noemen dit differentiatie. De kinderen krijgen verschillende opdrachten die zij soms alleen, met een schoudermaatje of in groepjes maken. Vanaf groep 4 werken we bij rekenen met snappet. Tijdens deze lessen krijgt de juf meteen feedback of de leerstof begrepen is.
Tijdens het werken maken we gebruik van het stoplicht. Wanneer het stoplicht op rood staat werken we stil en alleen, bij oranje mogen we overleggen met de kinderen uit het groepje en bij groen mag je overleggen en een vraag aan de juf stellen.
's Middags werken we aan de vakken schrijven, verkeer,handenarbeid, tekenen en muziek, catechese, wereldoriëntatie en atelier. Tijdens het atelier werken we klassendoorbrekend en geven alle kinderen van groep 4 en 5 op een creatieve manier een eigen invulling binnen de diverse thema's.
We werken ook met de kanjermethode. We luisteren naar verhalen en praten daarover. Kanjer gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wij zijn allemaal kanjers!
Groet,

Juf Willemijn, juf Resi en de kinderen van groep 4-5

——————————————————————————————-
Groep 6 -7

Juf Willemijn & meester Rowan

In groep 6/7 werken de kinderen hard aan veel verschillende vakken. In de ochtend werken wij aan vakken als rekenen, lezen, taal en spelling. De rekenlessen maken wij op Snappet, waarbij ieder kind op eigen niveau aan de slag gaat. In de middag staan vakken als drama, muziek, verkeer en Engels op het programma. Hierin laten de kinderen hun creatieve kant zien, leren zij voor het verkeersexamen van groep 7 en oefenen we een andere taal.
In de middag starten wij altijd met circuit waar kinderen leren om zelfstandig opdrachten te verwerken. Dit wordt ook wel de weektaak genoemd. Hierbij is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met het plannen van hun werk. In groep 7 gaat dit plannen nog verder aangeleerd worden als zij met een agenda moet werken. Huiswerk is een vast onderdeel in het schooljaar voor beide groepen.
Gedurende het jaar werken we veel in ons atelier. We gaan daarbij uit van leerdoelen van wereldoriëntatie maar vooral ook van wat de kinderen zelf nog meer willen leren over deze onderwerpen. De leervragen van de kinderen staan voorop en de thema’s worden afgesloten met een presentatie. Topografie geven we mee als leerwerk en komt ook op het rapport.
De kinderen van groep 7 gaan aan het eind van het schooljaar de Entreetoets maken. Zo hebben we een goed beeld van waar de kinderen staan in hun ontwikkeling.
Regelmatig hebben we thema’s of projecten zoals de Kinderboekenweek, kerst, carnaval en cultuur. Dan werken we een bepaalde tijd met meerdere vakken aan dat onderwerp.
Samen maken we er een fijn jaar van!

Groetjes van groep 6/7, juf Willemijn en meester Rowan

——————————————————————————————-
Groep 7-8
 
Juf Yvonne & meester Rowan

In deze klas wordt er hard gewerkt aan alle vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. Ook het zelfstandig werken in circuit vorm is een belangrijk onderdeel van ons weekrooster. Hierbij leren de kinderen omgaan met het plannen van hun werk. Dit plannen gaat nog verder als de kinderen leren werken met een agenda, want huiswerk is een vast onderdeel dit jaar.
Gedurende het jaar werken we veel in ons atelier. We gaan daarbij uit van leerdoelen van wereldoriëntatie maar vooral ook van wat de kinderen zelf nog meer willen leren over deze onderwerpen. De leervragen van de kinderen staan voorop en de thema’s worden afgesloten met een presentatie.
De kinderen van groep 7 gaan dit jaar ook verkeersexamen doen en aan het eind van het schooljaar wordt de entreetoets afgenomen. Zo hebben we een goed beeld van waar de kinderen staan in hun ontwikkeling.
Voor groep 8 is dit jaar de afsluiting van de basisschool en daar komt een hoop bij kijken. Het schooljaar start met het schoolkamp en dan gedurende het jaar moeten de kinderen zich gaan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Door middel van projecten leren de kinderen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs kennen en dan maken we samen een keuze voor een Middelbare school. In april maken we de CITO eindtoets. Dit is altijd een spannend moment. Het einde van het schooljaar sluiten we af met een musical.

Groetjes groep 7-8, Meester Rowan en Juf Yvonne

 
 

Delen: