Groepen

Groep 1-2

De naam zegt het al, bij ons zitten de kinderen van groep 1/2 door elkaar.

Wij proberen om een zo fijn mogelijke sfeer in de klas te creëren, zodat alle kinderen zich prettig voelen. 
Onze oudste kleuters helpen de jongste kleuters en spelen met en door elkaar. 
In de groep werken wij met thema’s, deze duren gemiddeld zes weken. Deze thema’s halen wij uit de methode Schatkist rekenen en taal voor kleuters. Ook kan het zijn dat de juffen kijken wat er leeft bij de kinderen of wat er bij de tijd van het jaar past. Tijdens de themaweken richten we samen met de kinderen een themahoek in, waar zij zich door middel van rollenspel kunnen inleven in het thema. Belangrijk hierbij is het verrijken van de taalschat en het omgaan met elkaar: de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Bij de thema’s komen nieuwe begrippen, hoeveelheden, cijfers en letters aan bod. Natuurlijk wordt er tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal ook aandacht besteed aan deze processen. Dit allemaal spelenderwijs; kinderen leren het meest door kijken en doen. 
Verder zingen wij ook liedjes, leren we versjes en vertellen de juffen mooie verhalen en lezen prentenboeken voor. 
 
Juf Hetty, juf Yvon en juf Manon 

———————————————————————————————————–
Wij zijn groep 3-4!

De naam zegt het al, bij ons zitten de kinderen van groep 3 en 4 door elkaar.
In onze groep vinden wij het erg leuk om de kinderen van de andere groep te ontmoeten en met hen te werken in de groep en in het atelier
Onze kinderen werken, leren en spelen met, naast en door elkaar.
In de groep werken wij met thema’s, deze duren gemiddeld zes weken. We halen de thema´s uit Argus Clou of kijken we wat er leeft bij de kinderen of wat er bij de tijd van het jaar past. Tijdens de themaweken leren we van alles over het onderwerp, gaan we op onderzoek uit, gaan we op zoek naar informatie en gaan we aan de slag met opdrachten rondom het thema. Dit doen we twee maal in de week groepsdoorbroken met de kinderen van groep 1 tot en met 3 en de kinderen van groep 4 en 5 in ons atelier.
Ook leren wij in groep 3 lezen en schrijven, dat is heel leuk! Als het kerstmis is kunnen we al hele boeken lezen en mooie verhalen schrijven.
We werken met leuke methodes voor taal, spelling, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. In onze boeken (methodes zoals de leerkrachten zeggen) zijn ook veel mogelijkheden voor als het leren moeilijk is of juist heel makkelijk. Wij noemen dit differentiatie. Wij krijgen veel verschillende opdrachten die we soms alleen, soms met schoudermaatjes of in groepjes maken. Als wij de les maken wordt er ook gekeken hoeveel uitleg we nodig hebben. Dat is heel fijn, soms mogen sommigen van ons wat langer luisteren of juist wat korter.
’s Middags zijn wij bezig met thema, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek of allerlei projecten.
Jullie kunnen zien dat we het heel gezellig hebben met elkaar!
Juf Lea en juf Janneke

——————————————————————————————-
Groep 4-5

Onze klas is een combinatiegroep. Dat betekent dat er kinderen van groep 4 en 5 bij elkaar in de klas zitten en ook veel samenwerken! Als we in de klas komen, gaan we zitten op onze stoel, we maken wat werk af dat op onze tafel ligt of we kletsen met de kinderen in ons groepje. Om kwart voor 9 gaat de deur dicht en beginnen de lessen. We werken met leuke methodes voor taal, spelling, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. In onze boeken (methodes zoals de leerkrachten zeggen) zijn ook veel mogelijkheden voor als het leren moeilijk is of juist heel makkelijk. Wij noemen dit differentiatie. Wij krijgen veel verschillende opdrachten die we soms alleen, soms met schoudermaatjes of in groepjes maken. Als wij de les maken wordt er ook gekeken hoeveel uitleg we nodig hebben. Dat is heel fijn, soms mogen sommigen van ons wat langer luisteren of juist wat korter. Vanaf groep 5 werken we bij rekenen met Snappet. Heel handig, want de juf kan tijdens de les meteen zien hoeveel uitleg iedereen nodig heeft. Tijdens het werken staat het stoplicht aan. Wanneer het stoplicht op rood staat werken wij stil en alleen, bij oranje kunnen we overleggen met de kinderen in ons groepje en bij groen mogen we overleggen met iedereen uit onze klas.
’s Middags zijn wij bezig met thema, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek of allerlei projecten. 
In onze klas zijn wij ook bezig met Kanjer, wij luisteren naar verhalen en praten daarover. Hiermee leren wij bijvoorbeeld dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat we iets niet fijn vinden. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wij zijn allemaal kanjers!
Groeten van Juf Miranda en de kinderen van groep 4-5

——————————————————————————————-
Groep 6 

Op een schooldag werken we heel hard. De rekenlessen maken we op Snappet, hiervoor heeft ieder kind een eigen tablet. We hebben een leuke methode voor taal en spelling, voor technisch en begrijpend lezen hebben we dit jaar een nieuwe methode: Estafette.
Naast rekenen, lezen, taal en spelling hebben we ook veel andere vakken. Het zelfstandig werken doen we dit jaar in circuitvorm. Elk week krijgen we huiswerk mee naar huis, voor lezen en rekenen.

Voor onze Engelse lessen kijken wij eerst naar het digibord, waarbij we afwisselend een filmpje kijken en opdrachten moeten maken in het werkboek. De verkeerslessen bestaan uit een filmpje en uitleg op het digibord, daarna maken we de opdrachten in het krantje, waarbij we vaak samen mogen werken.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verwerken we in het Atelier. We moeten dan door middel van onderzoekend leren vraagstukken oplossen. In het atelier werken we groepsdoorbrekend, groep 6 werkt samen met groep 7-8. Topografie geven we mee als leerwerk en komt ook op het rapport.
Tijdens de Kanjer lessen leren we hoe we goed met elkaar kunnen omgaan, we praten en discussiëren we met elkaar en we doen er oefeningen en spelletjes bij.
Natuurlijk tekenen en knutselen wij ook. Gedurende het schooljaar komen verschillende technieken langs die soms nieuw zijn en soms worden uitgebreid. Voor muziek hebben een fijne digitale methode. We zingen liedjes, maken muziek, luisteren naar muziek en maken kennis met het notenschrift.

Regelmatig hebben we thema’s of projecten, zoals de kinderboekenweek, Kerstmis, Carnaval.
Tijdens onze erfgoedweek werken we een bepaalde tijd rondom het thema Middeleeuwen. We laten dit thema in de verschillende vakken terugkomen.
We maken er met de kinderen een fijn jaar van!

Juf Resi en juf Liselotte

——————————————————————————————-
Groep 7-8
 
In deze klas wordt er hard gewerkt aan alle vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. Ook het zelfstandig werken in circuit vorm is een belangrijk onderdeel van ons weekrooster. Hierbij leren de kinderen omgaan met het plannen van hun werk. Dit plannen gaat nog verder als de kinderen leren werken met een agenda, want huiswerk is een vast onderdeel dit jaar.
Gedurende het jaar werken we veel in ons atelier. We gaan daarbij uit van leerdoelen van wereldoriëntatie maar vooral ook van wat de kinderen zelf nog meer willen leren over deze onderwerpen. De leervragen van de kinderen staan voorop en de thema’s worden afgesloten met een presentatie.
De kinderen van groep 7 gaan dit jaar ook verkeersexamen doen en aan het eind van het schooljaar wordt de entreetoets afgenomen. Zo hebben we een goed beeld van waar de kinderen staan in hun ontwikkeling.
Voor groep 8 is dit jaar de afsluiting van de basisschool en daar komt een hoop bij kijken. Het schooljaar start met het schoolkamp en dan gedurende het jaar moeten de kinderen zich gaan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Door middel van projecten leren de kinderen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs kennen en dan maken we samen een keuze voor een Middelbare school. In april maken we de CITO eindtoets. Dit is altijd een spannend moment. Het einde van het schooljaar sluiten we af met een musical.

Groetjes groep 7-8, Juf Willemijn en Juf Yvonne
 
 

Delen: