Welkom

Het team van Torenschouw gaat er dit schooljaar samen met directeur Annemarie Wigard een leerzaam en mooi jaar van maken voor alle kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen bij de school.

In het komende schooljaar zijn we van plan het werken in het atelier weer op te pakken met groepsoverstijgende activiteiten. De kinderen werken tijdens atelieruren aan thema's met onderzoeksvragen en zij bouwen hierbij ook hun Cultureel Zelf Portret op waarin digitaal wordt bijgehouden waar zij gedurende hun basisschoolperiode aan gewerkt hebben in het atelier.

Ook werken we als team verder aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op onze school. Waar dit schooljaar de nadruk op ligt leest u in de kalender.

Naast bovenstaande zaken zal vast nog meer aan de orde komen tijdens het schooljaar. Wij zullen u steeds op de hoogte houden van activiteiten via het Torenpraatje dat u ontvangt via de basisschoolapp. Via dit ouderportaal krijgt u ook informatie vanuit de groepen en algemene informatie vanuit de school.

Ons team gaat met de nieuwe directie dit schooljaar van start waarin we natuurlijk weer

SAMEN DENKEN, SAMEN WERKEN, SAMEN DOEN, SAMEN VIEREN EN SAMEN VERDER GAAN

met alle kinderen, ouders en andere betrokkenen.
 
Team Torenschouw

    Onze School meer informatie     Nieuws meer informatie     Ouders meer informatie