Welkom

Het team van Torenschouw is het schooljaar 2020-2021 weer enthousiast aan de slag gegaan met al onze leerlingen die verdeeld zijn over 5 groepen. 
We hebben dit schooljaar een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 4/5, een groep 6 en een groep 7/8. 
Onder het kopje “groepen” vindt u informatie over de activiteiten en het werken in de klassen. Dit schooljaar gaan we in alle groepen van onze school weer werken in thema’s. We werken dan in de middagen groepsdoorbrekend in het atelier. Dat betekent dat de kinderen van de groepen 1 t/m 3 op bepaalde tijden in de week elkaar tegenkomen in de verschillende hoeken die ingericht zijn volgens het thema van dat moment. Ook in de groepen 4 t/m 8 gaan de kinderen dit schooljaar weer groepsdoorbrekend aan het werk in het atelier met thema’s uit onze methode van wereldoriëntatie. De kinderen van alle groepen werken hierbij ook aan hun Cultureel Zelf Portret (CZP). Daarin is te zien welke ontwikkeling de kinderen laten zien bij het thematisch werken tijdens hun basisschooljaren. Daarnaast volgt u de ontwikkeling van uw kind ook met hun reguliere rapporten. 
In de  groepen 4 t/m 8 gaan we dit schooljaar de methode Estafette invoeren voor technisch en begrijpend lezen. Groep 3 gaat begrijpend lezen oefenen met een voorloper van Estafette, namelijk de Humpie Dumpie boekjes. Die gebruiken we als extra oefening naast de methode Veilig Leren Lezen. 
Natuurlijk gaan we ook dit schooljaar opnieuw “Met Torenschouw terug in de tijd”, ons jaarlijks terugkerende erfgoedproject. Dit project is onderdeel van onze deelname aan het traject `Cultuur met Kwaliteit`. 
Genoeg werk aan de winkel voor het team van Torenschouw. 
Wij willen samen met de kinderen, ouders, MR, DB en OV werken aan een leerzaam en gezellig schooljaar voor iedereen die betrokken is bij onze school. 
We hopen dat u door de informatie op onze website en de foto’s daarbij een goede eerste indruk krijgt van onze basisschool in Oosterhout. U zult zien dat onze kleinschaligheid de basis vormt voor een groot saamhorigheidsgevoel. 
Voelt u zich aangesproken door de informatie op onze website, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij willen uw kind en u graag laten kennismaken met onze school. 
Een telefoontje naar 0162 – 450548 of een e-mail naar marjoleinvanoverbeek@bstorenschouw.nl helpt u op weg. 
Marjolein van Overbeek - Locatiedirecteur 
 

    Onze School meer informatie     Nieuws meer informatie     Ouders meer informatie