Welkom

Het team van Torenschouw gaat er dit schooljaar samen met het team van de Paulo Freire een leerzaam en mooi jaar van maken voor alle kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen bij de school.

Dit schooljaar staat in het teken van het voorbereiden van de aankomende fusie met BS Paulo Freire. We gaan dit jaar bruggen bouwen en SAMENwerken, zowel met de teams als met de leerlingen en de ouders. Het team gaat zich onderleggen in onder andere het werken volgens SWPBS, het versterken van het Atelier en het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

Naast bovenstaande zaken zal vast nog meer aan de orde komen tijdens het schooljaar. Wij zullen u steeds op de hoogte houden van activiteiten via het Torenpraatje dat u ontvangt via de basisschoolapp. Via dit ouderportaal krijgt u ook informatie vanuit de groepen en algemene informatie vanuit de school. Daarin zal ook speciaal aandacht besteed worden aan de aankomende fusie.

Dit jaar staat de Torenschouw extra sterk voor:

SAMEN DENKEN, SAMEN WERKEN, SAMEN DOEN, SAMEN VIEREN EN SAMEN VERDER GAAN

met alle kinderen, ouders en andere betrokkenen.
 
Team Torenschouw

    Onze School meer informatie     Nieuws meer informatie     Ouders meer informatie