Groep 7-8

Er wordt dit jaar hard gewerkt aan alle vakken zoals rekenen, lezen, spelling en taal. De kinderen verwerken een aantal van deze vakken op hun ‘snappet’ tablet. Hierbij staat het werken op je eigen niveau centraal. De tablet biedt oefenstof op maat aan waardoor kinderen altijd oefenen wat voor hun belangrijk is. Ook zelfstandig werk is een belangrijk onderdeel van ons weekrooster. Het zelfstandig werk is afgestemd op het niveau van elk kind. Hierbij leren de kinderen heel bewust omgaan met het plannen van hun werk. Dit plannen gaat nog verder als de kinderen leren werken met een agenda, want huiswerk is een vast onderdeel dit jaar.

We werken met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie waarbij de kinderen worden opgeleid als ‘professor in alles’ De lessen Engels worden deze jaren volledig in het Engels gegeven. Dit jaar gaan we ook weer regelmatig allerlei leuke dingen ontdekken in ons atelier.

In groep 7 wordt aan het eind van het schooljaar de entreetoets afgenomen.

Voor groep 8 is dit jaar de afsluiting van de basisschool en daar komt een hoop bij kijken. De kinderen moeten zich gaan voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Door middel van speciale projecten leren de kinderen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs kennen en leren zo ook een bewuste keuze maken. Het einde van het schooljaar sluiten we af met een musical en natuurlijk gaan we ook op kamp. Een veelzijdig jaar voor deze groep.

Groetjes groep 7-8,

Juf Angela en Juf Yvonne

2018-gr78

   

2014