Groep 7-8

Dit jaar geven we meer aandacht aan het lezen, daarom hebben we een nieuwe methode aangeschaft, BLITS. In het lokaal van groep 7/8 is er een leeshoek. Daar mag je in lezen als onderdeel van de weektaak en ook op sommige andere momenten tijdens de dag. We werken met Snappet. Dat zijn tablets waarop we bij bepaalde vakken, zoals rekenen, spelling en taal oefeningen op niveau maken. Er is ook aandacht voor het plannen van ons werk. Dit doen we met de weektaak in de klas, maar ook met het huiswerk. Groep 8 werkt met een agenda om alvast te oefenen voor volgend jaar.

We werken ook in het atelier aan verschillende thema’s. Dat doen we drie keer in de week. De vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn daarin geïntegreerd. Aan het einde van elk thema krijgen we naast een topografietoets een beoordeling van ons werk in het atelier.

In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen. En neem je deel aan het verkeersexamen.

En in groep 8 ga je op kamp, maak je de CITO eindtoets en sluiten we de basisschool af met een musical. Door middel van speciale projecten leren de kinderen de verschillende vormen van voortgezet onderwijs kennen en leren zo ook een bewuste keuze maken.

Groetjes groep 7 en 8

   

2014