Groep 5-6

Op een schooldag werken we heel hard. Naast rekenen, lezen, taal en spelling hebben we ook veel andere vakken. De reken- en spellinglessen maken we op Snappet. Ieder kind heeft hiervoor een eigen tablet. Voor onze Engelse lessen kijken wij eerst naar ons digibord, waar de lessen door een echte Engelse mevrouw worden uitgelegd, daarna gaan we aan de slag in ons werkboek.

Naast de gewone lessen werken wij elke week tijdens het zelfstandig werken aan taken die we zelfstandig leren te plannen en maken. Dit noemen we de weektaak. Elk week krijgen we huiswerk mee naar huis, voor spelling en rekenen.

Voor de verkeerslessen hebben we een krant met opdrachten, die mogen we ook vaak samen maken en soms gaan we daarvoor naar buiten.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verwerken we in het Atelier. We moeten dan door middel van onderzoekend leren vraagstukken oplossen. Topografie geven we mee als leerwerk en komt ook op het rapport.

Tijdens de Kanjer lessen leren we hoe we goed met elkaar kunnen omgaan. Tijdens deze lessen praten en discussiëren we met elkaar.. Ook doen we er oefeningen en spelletjes bij.

Natuurlijk tekenen en knutselen wij ook. Gedurende het schooljaar komen verschillende technieken langs die soms nieuw zijn en soms worden uitgebreid.
Voor muziek hebben een fijne digitale methode. We zingen liedjes, maken muziek luisteren naar muziek, en maken kennis met het notenschrift.

Regelmatig hebben we thema’s of projecten, zoals de Kinderboekenweek, kerst, carnaval en cultuur. Dan werken we een bepaalde tijd met meerdere vakken aan dat onderwerp. Samen maken we er een fijn jaar van!

Juf Resi & juf Liselotte

   

2014