Groep 5-6

Op een schooldag werken we heel hard. De rekenlessen maken we op Snappet, hiervoor heeft ieder kind een eigen tablet. We hebben een nieuwe taalmethode voor taal en spelling, waarmee we heel hard aan de slag zijn gegaan.

Naast rekenen, lezen, taal en spelling hebben we ook veel andere vakken. Wij werken elke week aan de weektaak, dat zijn opdrachten die we zelfstandig leren te plannen en maken. Elk week krijgen we huiswerk mee naar huis, voor lezen en rekenen.

Voor onze Engelse lessen kijken wij eerst naar ons digibord, waar de lessen door een echte Engelse meneer worden uitgelegd, daarna gaan we aan de slag in ons werkboek. De verkeerslessen bestaan uit een filmpje en uitleg op het digibord, daarna maken we de opdrachten in het krantje, waarbij we vaak samen mogen werken.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur verwerken we in het Atelier. We moeten dan door middel van onderzoekend leren vraagstukken oplossen. Topografie geven we mee als leerwerk en komt ook op het rapport.

Tijdens de Kanjer lessen leren we hoe we goed met elkaar kunnen omgaan. Tijdens deze lessen praten en discussiëren we met elkaar. Ook doen we er oefeningen en spelletjes bij.

Natuurlijk tekenen en knutselen wij ook. Gedurende het schooljaar komen verschillende technieken langs die soms nieuw zijn en soms worden uitgebreid.

Voor muziek hebben een fijne digitale methode. We zingen liedjes, maken muziek luisteren naar muziek, en maken kennis met het notenschrift.
Regelmatig hebben we thema’s of projecten, zoals de kinderboekenweek, Kerstmis, Carnaval en onze cultuurweek. Dan werken we een bepaalde tijd met meerdere vakken aan dat onderwerp.
We maken er met de kinderen een fijn jaar van!

Juf Resi & juf Liselotte

   

2014