Groep 4-5

Onze klas is een combinatiegroep. Dat betekent dat er kinderen van groep 4 en 5 bij elkaar in de klas zitten en ook veel samenwerken! Als we in de klas komen, gaan we zitten op onze stoel, we maken wat werk af dat op onze tafel ligt of we kletsen met de kinderen in ons groepje. Om kwart voor 9 gaat de deur dicht en beginnen de lessen. We werken met leuke methodes voor taal, spelling, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. In onze boeken (methodes zoals de leerkrachten zeggen) zijn ook veel mogelijkheden voor als het leren moeilijk is of juist heel makkelijk. Wij noemen dit differentiatie. Wij krijgen veel verschillende opdrachten die we soms alleen, soms met schoudermaatjes of in groepjes maken. Als wij de les maken wordt er ook gekeken hoeveel uitleg we nodig hebben. Dat is heel fijn, soms mogen sommigen van ons wat langer luisteren of juist wat korter. Vanaf groep 5 werken we bij rekenen met Snappet. Heel handig, want de juf kan tijdens de les meteen zien hoeveel uitleg iedereen nodig heeft. Tijdens het werken staat het stoplicht aan. Wanneer het stoplicht op rood staat werken wij stil en alleen, bij oranje kunnen we overleggen met de kinderen in ons groepje en bij groen mogen we overleggen met iedereen uit onze klas.

’s Middags zijn wij bezig met thema, verkeer, handvaardigheid, tekenen, muziek of allerlei projecten. Wij leren ook Engels, vraag ons maar eens of wij tot 20 willen tellen.

In onze klas zijn wij ook bezig met Kanjer, wij luisteren naar verhalen en praten daarover. Hiermee leren wij bijvoorbeeld dat we tegen elkaar kunnen zeggen dat we iets niet fijn vinden. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en wij zijn allemaal kanjers!

Groeten,

Juf Marjolein en juf Miranda en de kinderen van groep 4-5

   

2014