Vekeerseducatie

Wat zijn verkeersouders?

Dat zijn ouders die werken samen met Basisschool Torenschouw (vrijwillig), aan een verkeersveilige schoolomgeving voor uw kinderen. Zij helpen bij de uitvoering van activiteiten rondom verkeer, en hebben aandacht voor de verkeersveiligheid o.a.:

*Een veilige schoolomgeving. (onlangs op 25 juli gereed gekomen verkeerssituatie aangepast in de Putterstraat voor ingang van de school).

*Het betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van uw kinderen.

*Goed verkeersonderwijs.

*Een veilige school/thuisroute.

Op dit moment bestaat de verkeerswerkgroep uit drie Verkeersouders. Deze verkeerswerkgroep komt 1x per 2 maanden op een dinsdagmiddag om 16.00u op school bij elkaar om de actiepunten door te spreken, die zijn opgesteld in het activiteiten jaarplan. Nu is de verkeerswerkgroep op zoek naar versterking, en voelt u zich na lezen hier betrokken bij dan horen wij dat graag.

Zoals u wellicht weet heeft de school het BVL Label (Brabants Verkeersveiligheid Label) gehaald, en op 14 juni 2013 uitgereikt gekregen.

   

2014