Welkom op de website van onze school!

 

Het team van Torenschouw is het schooljaar 2017-2018 weer enthousiast aan de slag gegaan met al onze leerlingen die verdeeld zijn over 5 groepen. We hebben dit schooljaar een groep 1/2, een groep 2/3, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Onder het kopje “groepen” vindt u informatie over de activiteiten en het werken in de klassen.Dit schooljaar gaan we in de onderbouw van onze school meer werken in thema’s. Dat betekent dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op bepaalde tijden in de week elkaar tegenkomen in de verschillende hoeken die ingericht zijn volgens het thema van dat moment. In de groepen 3 en 4 gaan we meer ontwikkelingsmaterialen gebruiken bij de inoefening van de leerstof en we kiezen vaker voor een andere verwerkingsvorm van de leerstof. Zo willen we de overgang van groep 2 naar 3 wat minder groot maken.Daarnaast zijn we volop in de weer met de opzet van ons atelier waar we de kinderen meer ontdekkend en onderzoekend samen willen laten leren.   welkom

Natuurlijk gaan we ook dit schooljaar opnieuw “Met Torenschouw terug in de tijd”, ons jaarlijks terugkerende erfgoedproject. Dit project is onderdeel van onze deelname aan het traject `Cultuur met Kwaliteit`. Voor wereld oriënterende vakken werker we met Argus Clou en tijdens onze muzieklessen maken we gebruik van de muziekmethode “Muziek en meer”.

Voor de cognitieve vakken hebben we groepshandelingsplannen gericht op handelingsgericht werken met de kinderen. Hiermee willen we de kinderen begeleiding op maat bieden.
Kortom, er zijn opnieuw veel plannen gemaakt voor dit schooljaar om de kwaliteit van ons onderwijs steeds te blijven verbeteren.

Genoeg werk aan de winkel voor het team van Torenschouw. Wij willen samen met de kinderen, ouders, MR, DB en OV werken aan een leerzaam en gezellig schooljaar voor iedereen die betrokken is bij onze school.

We hopen dat u door de informatie op onze website en de foto’s daarbij een goede eerste indruk krijgt van onze basisschool in Oosterhout. U zult zien dat onze kleinschaligheid de basis vormt voor een groot saamhorigheidsgevoel.
Voelt u zich aangesproken door de informatie op onze website, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij willen uw kind en u graag laten kennismaken met onze school.

Een telefoontje naar 0162 – 450548 of een e-mail naar info@bstorenschouw.nl helpt u op weg.

Marjolein van Overbeek

Locatiedirecteur

facebook

   

2014